Overskud i hverdagen

Overskud i hverdagen

Hvordan får du større overskud i hverdagen? Den israelske professor i sociologisk medicin Aron Antonovsky fandt i 1970’erne, at mennesker, der havde været udsat for sammenlignelige hændelser, reagerede forskelligt. I en undersøgelse af kvinders udfordringer i...
Kropssprog og gennemslagskraft

Kropssprog og gennemslagskraft

Kun en lille del af vores kommunikation baserer sig på det talte ord. Undersøgelser viser, at kun 7-10% af indholdet i en samtale udgøres af ord. Den ubevidste forståelse af kropssprog/mimik og betoning udgør tilsammen resten. Det, du viser med adfærd, bevægelser og...