Med et stadig stigende antal stressramte mennesker, i Danmark alene over 430.000 registrerede tilfælde, er det nødvendigt at forholde sig bevidst til, hvad vi hver især vælger eller måske netop ikke vælger at bruge vores tid og energi til.

Hvad vælger du?

Når udfordringerne overstiger det, du tror er muligt er det fristende at føle sig overvældet. Nogle vælger at give op og lade tilfældigheder styre livet og beslutningerne. Nogle bøjer sig for det der synes som overmagten. Andre kæmper indædt videre, også selvom de ved, at det næppe er sundt.

 

You’ve only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you’ve got. (Zig Ziglar)

 

Hvad du vælger, er i høj grad et spørgsmål om temperament. Uanset baggrunden for dit valg er det altafgørende dog, at du vælger bevidst og som minimum ud fra det, du oplever giver sammenhæng i dit liv.

Den indbyggede overlevelsesmekanisme i mennesket arbejder sammen med dit sind. Sindet har alene ansvar for din overlevelse og vurderer alt nyt på baggrund af erfaringer fra tidligere. Når blot din basale overlevelse er sikret, er livskvaliteten uden betydning for sindet – det drejer sig alene om overlevelse.

Din hjerne er et fortidslevn!

Samtidig er din hjerne konstrueret på et tidspunkt, hvor føde hyppigt var en mangelvare. Den er ganske enkelt bygget til at være doven for at spare energi. Da hjernen er den mest energiforbrugende enhed i kroppen, er det en helt naturlig reaktion, når sindet og hjernen arbejder sammen om netop ikke at foretage sig mere end højst nødvendigt. Og da slet ikke, hvis det indebærer nogen form for risiko for den basale overlevelse.

Mange accepterer således utilfredsstillende forhold, både i jobbet og privat. Helt grundlæggende fordi der kun findes 2 udgangspunkter for enhver handling: Lyst eller Angst.

Enten har du lyst til at gøre et eller andet. Eller også er du alvorligt bange for hvad der ellers sker. Angsten kan således både blokere og sætte i værk. Al erfaring viser, at handlinger der sker på grund af lyst rummer markant mere skabende energi og kreativitet end handlinger på baggrund af angsten for noget ukendt og “helt sikkert” truende.

Undersøgelser viser, at hjernecellers evne til at skabe nye forbindelser til hinanden netop øges ved frigivelse af serotonin, når tanken er positiv. Modsat blokeres evnen til at skabe forbindelse når tanken er negativ, hvilket hænger sammen med udskillelsen af angsthormonet cortisol.

 

Så, hvad vælger du?

Når jeg spørger mennesker, der føler sig som en hamster på en kogeplade, hvorfor de fortsatte selvom det var åbenlyst, at deres handlinger udsprang af frygt, hører jeg dem ofte give udtryk for, at de ikke havde noget valg. Typisk er økonomi et af de helt åbenlyse emner med afvikling af gæld, etablering af hjem og familie, leveomkostninger og familiens og børnenes trivsel som klassiske gengangere.

Den sociale accept står også for en større del af ansvaret for den manglende trivsel og det synes helt almindeligt, at behovet for at være accepteret (at have råd til) ofte har spillet en større rolle.

Så giv dog slip!

Hvis du virkelig føler, at livet er ved at overmande dig: Så giv slip på det, der tynger dig. Først der kan du reelt igen begynde at tænke frit og være mere kreativ.

Når du nu ved, at din hjernes evne til at finde nye veje er styret af hormoner, hvorfor så stædigt fastholde din gamle adfærd? Giv dog slip! Og lad det nye komme til.

Nogle kalder det et paradigmeskift, når du vælger en anden strategi for at nå dine mål. Det handler om det samme: Hvis det virker, fortsæt. Hvis ikke, så gør noget andet.

Træf mere bevidste valg i dit liv

Hvis du har lyst til at være mere bevidst tilstede i dit liv og opnå mere af det, du synes er virkeligt vigtigt, har jeg dannet en oversigt, som måske kan hjælpe dig til at gøre nogle overvejelser omkring dine valg:

Balancemodel

Mange spørgsmål ja, men du behøver ikke besvare dem alle straks. Vælg for eksempel de spørgsmål, du finder vigtigst og som du tænker kan hjælpe dig videre. Og giv så dig selv en pause en gang i mellem. Din hjerne er skabt til at behandle færre input end du giver den i nutiden, derfor behøver den en pause af og til: Glo tomt ud i luften, mediter eller se på de små ting i naturen og nyd dit liv.

Life is not a problem to solve. It is a mystery to live. (Roberto Assagioli)