Dendritterne er nogle af dine mest effektive værktøjer, når du vil nå dine mål og have den succes, du mener er din.

Menneskehedens overlevelse og udvikling skyldes alene artens evne til at løse komplekse problemstillinger. Den evne bygger på hjernens konstruktion, hvor hver hjernecelles axoner (afsendere) skaber forbindelse med tusindvis af andre cellers dendritter (modtagere).

Nyere forskning i hjernens funktioner viser, at positive tanker støtter dannelsen af forbindelse mellem hjernecellerne. Det skyldes “lykkehormonet” Serotonin, der frigives når du oplever lykke, tilfredshed, følelsen af flow, positive tanker og meget andet godt.

Serotonin øger således hjernens evne til at tænke mere kreativt og løse mere komplekse opgaver og positive tanker fører til øget livskvalitet fordi lykkefølelsen hænger nøje sammen med dit hormonspejl.

 

Når du står overfor et problem har du 2 valg: Du kan tro du kan, eller du kan tro du ikke kan. Og du ender med at få ret   Henry Ford

 

Måske kender du også situationer, hvor det har været vanskeligt at forestille sig løsninger og hvor usikkerheden er blevet stadig større kun for at du har haft endnu vanskeligere ved at se nye veje og løsninger. Angsthormonet Cortisol, der udskilles ved utryghed, blokerer ganske enkelt for din hjernes evne til at skabe nye forbindelser. Og derfor har vi som mennesker vanskeligt ved at se nye veje ud af problemerne, hvis vi fastholder fokus på det negative.

Lykke og angst

er nogle af de mest grundlæggende følelser i mennesket og da det, du tænker er grunden til dine følelser kan du med lidt træning opøve evnen til netop at styre dine tanker i en mere positiv retning. Effekten er, at du uundgåeligt vil opleve et større mentalt overskud og du har dermed begyndt en udviklingsproces, der gør dig stadig bedre i stand til at håndtere udfordringer. Man siger, at succes avler succes. Nu ved du hvorfor.

Få styr på tanker og kropsholdning

Dine tankers karakter er derfor mindst ligeså vigtig som motion, sund kost eller fysisk belønning som berøring eller føde, når du vil styrke din kreativitet.

Du kan yderligere understøtte din kreative evne, selvtillid og overskud ved hjælp af din kropsholdning, der stærkt påvirker andre hormoner, der styrker eller begrænser dig. Forskning i kropsholdninger og hormoner påviser, at visse såkaldte Power Poses frigiver kontrolhormonet Testosteron, der øger din selvtillid. Andre kropspositurer øger derimod udskillelsen af angsthormonet Cortisol. Det fremkalder uro, utryghed og ringere selvværd og som du nu ved blokerer det også for din evne til at tænke kreativt. Sammenhængen med dine tankers kvalitet, din grundlæggende overbevisning og selvopfattelse er derfor åbenlys.

Tænk positivt og tro på du kan, så går det rent faktisk meget lettere at finde løsningen!