Hvilken strategi har du valgt for dit liv og på hvilken baggrund?

Allerede ved din fødsel begyndte du at tolke omgivelserne for at finde din egen strategi for livet.  Nogle af de første tanker overhovedet synes at være: Hvad har jeg gjort? Hvordan overlever jeg det her?

Med den stadig større livserfaring finder vi en måde at “klare livet på”.

For mange er allerede opvæksten krævende. Hverdagen stiller store krav til håndterbarhed og tillid til egne ressourcer for at give mening. Og netop mening er et centralt element i grundlaget for overlevelsen og det vi søger, mere eller mindre bevidst. Derfor vælger vi alle hver vores strategi for den basale overlevelse – både fysisk og mentalt. Et valg der desværre viser ikke altid at være holdbart på sigt.

Det viser sig ofte ved de udfordringer, voksenlivet byder på. Tegn på angst eller symptomer på stress er ofte signaler på at egne ressourcer ikke vurderes tilstrækkelige. Selvom virkeligheden sagtens kan være, at der er mængder af muligheder, vil det oprindelige fundament, den selvopfattelse, der ligger til grund for fortolkningen af opgaver og muligheder tilsige, at det er usikkert om projektet – livet – vil lykkes.

Hvad nu hvis din fortolkning af egne muligheder er forkert?

Hvis dit fundament, den grundlæggende opfattelse af dig selv og din omverden er fordrejet bare nogle få grader i forhold til virkeligheden vil resten af dine handlinger og erfaringer ligeledes være ude af kurs.

Forestil dig et skib, der sejler over Atlanten og har en misvisning på kompasset på blot nogle få grader. I begyndelsen af rejsen gør det ikke den store forskel, men når tiden går og besætningen længes efter at se land, vil selv denne lille misvisning – grundlaget for kursen – føre skibet et helt andet sted hen.

Ret kursen op!

Det kan sagtens lade sig gøre. Hvis du synes, at dit liv ikke rigtigt fungerer og de mål og ønsker du har for livet ikke rigtigt bliver indfriet, uanset hvad du sætter i gang, kan det være dit fundament – indstillingen af dit “indre kompas” – trænger til en justering.

Det eneste du behøver, er at du tillader muligheden for at det kan være årsagen. Acceptér at du tog fejl i din oprindelige beslutning – og tilgiv dig selv, for fejl er faktisk det vi lærer af. Da du traf de første valg havde du begrænset livserfaring, så du gjorde helt sikkert, det bedste du kunne og vidste bare ikke bedre.

Det ved du nu – derfor kan du træffe en ny beslutning, et nyt og bedre valg for, hvad der er rigtigt for dig. Alt sammen ud fra den erfaring og viden, du besidder nu.

Det kan være vanskeligt at acceptere fejl, især sine egne.

Forbehold dig retten til at blive klogere!

Coaching og rådgivning kan være stærke værktøjer til at finde den rette kurs for resten af rejsen – kontakt mig, hvis du vil vide mere om hvordan du eller din organisation kan ændre kurs og nå målet.