Talrige teorier om motivation er udviklet og forfinet gennem tiden.

Uanset hvilke af de mange studier, du hælder til at opfatte som mest korrekt, er der nogle helt grundlæggende spørgsmål, du må forholde dig til for at komme videre:

Hvad vil du opnå?

Hvad vil du undgå?

Disse 2 helt enkle spørgsmål er afgørende for enhver beslutning og handling, du foretager dig. Om du øverste ansvarlige i en verdensomspændende koncern eller søger arbejde for at betale dine regninger findes alene disse 2 udgangspunkter for enhver handling.

De bygger på de 2 stærkeste drivkræfter, du besidder:

Angst

Lyst

De der mener, at mennesket dermed er reduceret til et instinktstyret væsen har til dels ret. Netop disse 2 kræfter er placeret i den ældste og mest gennemprøvede del af hjernen, reptilhjernen, som vi har fælles med reptiler og alle andre pattedyr.

 

“Når du står overfor en opgave har du 2 muligheder: Du kan tro du kan det – eller du kan tro du ikke kan det. Og du ender med at få ret!

Henry Ford

 

Forskning i hjernens funktioner har vist, at den kontakt hjerneceller skaber indbyrdes for at løse opgaver påvirkes kraftigt af din overbevisning.

Hvis du er negativt stemt vil dine hjerneceller ikke kunne skabe kontakt i samme omfang, fordi indholdet af kortison blokerer forbindelsen.

Derimod vil en positiv indstilling øge indholdet af serotonin i hjernen og skabe grundlaget for, at dine hjerneceller kan danne nye forbindelser og dermed hjælpe dig til at løse opgaven og dermed opnå, hvad du ønsker.

 

Hvad kan du gøre?

Når du synes livet ikke lige byder dig det, du ønsker mest, så tænk på noget positivt. En tidligere succes, en god oplevelse med en ven eller kæreste eller en situation, hvor du kunne glæde andre. Du kan også supplere med nogle helt enkle teknikker fra Power Posing, som du kan læse mere om i indlægget om kropssprog.

 

Det vil gøre det meget lettere at definere dine ønsker og mål ud fra en positiv og konstruktiv vinkel:

  • Hvad vil du opnå?
  • Hvorfor vil du opnå netop det?
  • Hvad vil du acceptere på vejen derhen?
  • Hvordan vil du opnå det?

I korthed: Hvad motiverer dig til at nå de mål, du ønsker opfyldt? Og hvad vil du gøre for at nå det?

I en hektisk hverdag, hvor informationer og gøremål strømmer ind, er det let at lade sig overvælde. Effekten er ofte dårlig trivsel, manglende resultater, utilfredshed og øgede krav, der igen påbegynder en ny proces mod flere krav gennem øget kontrol og mistillid. En negativ spiralbevægelse er begyndt.

 

Begynd med dig selv.

Beslut dig for, hvad du vil acceptere og hvad ikke. Kun ved at vide, hvor dine grænser er, kan du markere dem, hvis det måtte blive nødvendigt. Virkeligheden viser ofte, at blot beslutningen om hvad vil være med til, er tilstrækkeligt til at dine omgivelser forholder sig til dig på en ny måde. Dit kropssprog, dit ordvalg og din samlede fremtoning viser omverdenen, hvem du er, hvad du står for og hvad du kan bydes.

Meld det ud

hvis det måtte blive nødvendigt, vil det under alle omstændigheder være lettere for dig at formidle dine grænser på en respektfuld og ligeværdig måde, fordi du jo har besluttet dig først.

Vær parat til at forklare hvorfor

Vi kender alle mennesker, der lærer i et andet tempo, end vi selv. Nogle hurtigere og andre langsommere. Derfor kan du blive mødt af mennesker, som i andre sammenhænge kan være “smarte nok”, men som måske netop når det handler om at acceptere din nye adfærd lader til at have vanskeligt ved at forstå det, de nu ser fra dig.

Her er det vigtigt at du holder fast i dig selv. Du har besluttet dig – så hold fast i din beslutning og forklar hvorfor du agerer, som du gør.

Vær parat til, at ikke alle har lyst til at forstå. Evnen til forståelse kan sagtens være til stede. Da din nye adfærd netop påtvinger andre til at forholde sig anderledes til dig eller som minimum acceptere den nye version af dig, kan nogle have behov for lidt mere tid – eller måske en forklaring mere. Hold fast i dig selv og dine grænser. Og forberede dig på, at nogle i dit gamle netværk måske ikke længere er med i det nye.

Hvis det måtte gå sådan, hvad har du så reelt mistet. Én del af et større netværk, som alligevel kun accepterede dig på deres præmisser, altså så længe du gjorde som de forventede. Hvor vigtigt er det reelt?

 

Hvorfor er det nødvendigt at sætte grænser og hvorfor gør vi det sjældent?

I min hverdag møder jeg meget ofte mennesker, der argumenterer for at omgivelserne ikke rigtigt synes at have forståelse for deres situation. Som oftest er virkeligheden, at de ikke har turde sætte sunde grænser for sig selv eller omgivelserne. Resultat er i værste fald sygemeldinger eller varigt nedsat arbejdsevne.

Uanset tidligere status, netværk, funktionsevner eller kulturelle baggrund er det naturligt for mennesket at søge andres accept.

Årsagen ligger næsten altid i den indbyggede søgen efter social accept, der er en helt naturlig del af det limbiske system i hjernen. Det blev udviklet da pattedyrene, som typisk var langt mindre end de herskende reptiler, var nødt til at samarbejde for at overleve. Langt senere udvikledes princippet til at relativt få havde magten over mange. Artens overlevelse har vist at systemet fungerer, så længe vi ser på den rent fysiske overlevelse.

Anderledes ser det ud med den mentale trivsel, den psykiske overlevelse om du vil. Stress, angst og depressioner vælter ind over det “moderne” menneske. Spørgsmålet er hvor vidende vi egentlig er, når vi accepterer det. De kulturelle systemer, der bygger på den medfødte mekanisme og det dybtliggende ønske i sindet om grundlæggende blot at overleve, anvendes mere eller mindre bevidst til at styre eller blive styret.

Kan det være fordi, vi i vores søgen efter social accept lader os drive til at acceptere mere end godt er?

Hermed er vi tilbage ved udgangspunktet:

  • Hvad vil du opnå?
  • Hvad vil du undgå?

Hvis du vil opnå det, du virkelig drømmer om. Det, der får dig til at gå i gang, så tag dig selv og dine reelle behov alvorligt først, så har du også overskud til at tage dig af omgivelsernes behov, når de er nødvendige.