Hvad forhindrer dig?

Hvad forhindrer dig?

Hvad er du bange for? Uanset om vi føler, det er tilfældet, er vi alle styret af en søgen efter ydre accept. Hvad andre siger, tænker eller mener om os, er den usynlige drivkraft, som får os til reelt at overlade styringen i vores liv til andre.   Courage is not...
Personlig frihed

Personlig frihed

Er du passager i dit eget liv? Hvad er dine overbevisninger? Og hvordan underbygger og støtter de dig i at opnå det liv, du ønsker? Har du reelt taget stilling til, hvad du vil opnå eller lever du dit liv, ud fra hvad du tror andre forventer af dig? Og hvis, ved du så...
Klar til forandring?

Klar til forandring?

Din hjerne er ifølge hjerneforskeren Peter Lund Madsen i sin nuværende form udstyret med en central styringsdel, der alene og hele tiden forholder sig til 2 helt centrale spørgsmål: Hvor er jeg? Hvad gør jeg?   Selv om du synes, at både din og mange andres hjerner har...
Overskud i hverdagen

Overskud i hverdagen

Hvordan får du større overskud i hverdagen? Den israelske professor i sociologisk medicin Aron Antonovsky fandt i 1970’erne, at mennesker, der havde været udsat for sammenlignelige hændelser, reagerede forskelligt. I en undersøgelse af kvinders udfordringer i...
Kropssprog og gennemslagskraft

Kropssprog og gennemslagskraft

Kun en lille del af vores kommunikation baserer sig på det talte ord. Undersøgelser viser, at kun 7-10% af indholdet i en samtale udgøres af ord. Den ubevidste forståelse af kropssprog/mimik og betoning udgør tilsammen resten. Det, du viser med adfærd, bevægelser og...
Personligt lederskab og stress

Personligt lederskab og stress

Personligt lederskab, hvad er det for en størrelse? Begynd med dig selv og tag ledelsen over hvem, hvad, hvordan, hvornår og hvorfor du skal handle eller lade være. Personligt lederskab er stærkt efterspurgt og med god grund. Men, hvad består det egentligt af? Spørger...
Hvorfor vente?

Hvorfor vente?

Udsættelser er den sikre vej til at undgå succes! Til gengæld er udsættelser en af de mest anvendte metoder til at forsøge at opnå sikkerhed. Problemet er blot, at sikkerheden kun sjældent når det niveau, du ønsker. I næste uge, i morgen, til næste år, når jeg har...
Målsætninger

Målsætninger

Personlige målsætninger har i mange år været indhyllet i ambitioner om det fede job, den fede løn og muligheden for magt. I kernen af al eksistens er vi som mennesker nødt til at have personlige målsætninger for at vide, hvor vi vil hen. “Hvis du ikke selv...