Dendritterne og din succes!

Dendritterne er nogle af dine mest effektive værktøjer, når du vil nå dine mål og have den succes, du mener er din.

Menneskehedens overlevelse og udvikling skyldes alene artens evne til at løse komplekse problemstillinger. Den evne bygger på hjernens konstruktion, hvor hver hjernecelles axoner (afsendere) skaber forbindelse med tusindvis af andre cellers dendritter (modtagere).

Nyere tids forskning i hjernens funktioner viser, at positive tanker støtter dannelsen af forbindelse mellem hjernecellerne. Det skyldes “lykkehormonet” Serotonin, der frigives når vi oplever lykke, tilfredshed, følelsen af flow, positive tanker og meget andet godt.

Serotonin øger således hjernens evne til at tænke mere kreativt og løse mere komplekse opgaver.

Derimod begrænser og forhindrer angsthormonet Cortisol din hjernes evne til at skabe nye forbindelser. Og derfor har vi som mennesker vanskeligt ved at se nye veje ud af problemerne, hvis vi fastholder fokus på det negative.

 

Når du står overfor et problem har du 2 valg: Du kan tro du kan, eller du kan tro du ikke kan. Og du ender med at få ret   Henry Ford

 

Positive tanker fører til øget livskvalitet fordi lykkefølelsen hænger nøje sammen med dit hormonspejl.

Lykke eller angst er nogle af de mest grundlæggende følelser i mennesket. Derfor er dine tankers karakter mindst ligeså vigtig som for eksempel basal fysisk belønning som berøring eller føde vigtige værktøjer, når du vil styrke din kreativitet.

Også dit kropssprog påvirker stærkt hvilke hormoner, der støtter eller begrænser dig. Forskning i kropsholdninger og hormoner påviser, at visse såkaldte Power Poses frigiver kontrolhormonet Testosteron, der fører til mere selvtillid. Hvorimod andre kropspositurer øger udskillelsen af angsthormonet Cortisol. der fremkalder uro, utryghed og ringere selvværd. Sammenhængen med dine tankers kvalitet, din grundlæggende overbevisning og selvopfattelse er derfor åbenlys.

Tænk positivt og tro på du kan, så går det rent faktisk meget lettere at finde løsningen.

Du kan lære mere om dendritter, selvtillid, kropssprog og hvordan du får lettere ved at nå dine mål på workshoppen: Dendritterne og din succes.