Tillid, trivsel, arbejdsglæde

Summen af forandringer er det eneste konstante

Canadiske studier peger på, at ved at øge motivationen fra gennemsnitlig til høj kan produktiviteten øges mellem 52% og 127% afhængigt af kompleksiteten i den enkeltes job.

Forestil dig, at du kunne øge din og din organisations produktivitet tilsvarende – eller bare tilnærmelsesvis.

Hvad ville det betyde for jer?

Trivsel og tillid danner sammen med selvtillid og arbejdsglæde fundamentet for at kunne modtage og håndtere forandringer i hverdagen.

Konkurrence på omkostninger og effektivitet stiller stadig større krav til produktivitet og dén kreative problemløsning, der sikrer vækst. Når flere lande med tiden skal leve at være videnssamfund, hvordan sikrer vi så at netop vores konkurrenceevne og vores kreativitet er den afgørende faktor?

Motivation er afgørende for at opnå vækst, udvikle kreativitet og træne personligt lederskab og følger som resultatet af 3 væsentlige ingredienser i hverdagen: Tillid, respekt og engagement.

Når i kender det, der gør netop jer til et stærkt team, kan i synliggøre jeres særlige fordele internt så i bliver stærkere og fungerer optimalt sammen og eksternt så jeres kunder, klienter og brugere er mere tilfredse.

Med denne workshop får du og dit team viden om og inspiration til at udvikle jeres kultur, så i kan finde vejen til øget trivsel, tillid til hinanden både mellem medarbejderne og til/fra ledelsen og samtidig udvikler i selv ideer til selv komme videre på de områder, der gør netop jeres team unikt.