Vi oplever næsten alle, at hverdagen byder på flere opgaver, end vi har føler os i stand til at overkomme. Deadlines og leveringstider, præcisions- og kvalitetskrav samt stigende forventninger til os selv som partnere, forældre, kolleger, venner og mennesker i det hele taget.

Følelsen af udmattelse opleves allerede når ugen begynder og det forekommer uoverskueligt at forestille sig ugens slutning i hel tilstand.

Dårlig trivsel, træthed, dårlig eller ingen søvn og rastløshed, der ledsages af følelsen af, at der må være mere i livet er hyppige følgevirkninger.

 

Følelsen er stærk og tyngende.

Virkeligheden er ofte anderledes. Det skyldes, at vi alt for ofte tænker os til problemstillinger eller løsninger på “fiktive” problemer, som viser sig aldrig at blive reelle. Hvor ofte har du ikke bekymret dig på forhånd, blot for at konstatere, at det alligevel, heldigvis, ikke blev til noget?

 

Løsningen er enkel og ligetil: Stop med alle de unyttige tanker!

Vi tænker os til en række scenarier, der aldrig bliver virkelige. Ofte forestiller vi os sammenhænge, hvor vi søger at forholde os til reaktioner hos andre, som end ikke kender til vore overvejelser.

At mennesket kan tænke er uden tvivl den mest betydende faktor for artens overlevelse. Men at tro, det er nødvendigt at tænke så meget på alle aspekter medfører i reglen, at vi lever mere i vore tanker (og fiktive verden) end i virkeligheden, hvor tingene reelt sker – og hvor nærvær og relationer er altafgørende for, at vi trives som mennesker.

Egentlig er der tale om en negativ spiral. Vi udsættes for en impuls, der gør at vi tænker over mulige løsninger, hvilket fremkalder en følelse. Konsekvenserne af disse løsninger tænkes så igennem, blot for at danne grundlag for nye overvejelser om følgerne af dem og over tid har vi så at sige tænkt situationen i stykker i bestræbelserne på at forholde os til noget, som meget ofte viser sig at blive helt anderledes, end vi tænkte os det.

Spar på tankerne:

Så snart du bliver opmærksom på dem, kan du stoppe op og flytte dine tankers fokus på det du gerne vil opnå eller endnu bedre, blot fokusere på nuet og de mennesker og den situation, der er lige der hvor du er i præcis det øjeblik.

Den energi, der så ikke skal bruges til fiktion, er nu frigjort til at du kan være meget mere i nuet og opleve dine børn, din kæreste og din indsats blive langt mere fokuseret på det, der virkeligt betyder noget. Med en smule træning vil du få den ekstra sidegevinst at få flere ideer til løsning af dine reelle opgaver.

 

Jeg tænker aldrig på fremtiden. Den kommer tidsnok.

Albert Einstein

 

I begyndelsen kræver det, at du er bevidst om tankespindet og har fokus på, at det løber løbsk. Stop det straks og slip myldretankerne fri ved blot at minde dig selv om, at det bare er tanker. Når tankespindet sætter ind, har det ingen reel værdi. Giv slip på dem og glæd dig over det, du er i lige nu.

Når du på den måde agerer indefra og ud (Inside-Out) frigøres din iboende energi til at søge netop dine mål og gøre tingene på din måde. Og det giver uundgåeligt mere energi.