er du nødt til at forholde dig til, hvad du så vil gøre. Nogle ændrer sig med den, mens andre stritter imod eller forsøger at få omgivelserne til at ændre sig.

Den eneste du kan påvirke er dig selv. Alligevel forsøger mange at ændre verden omkring sig. Oftest fordi det føles mest trygt og velkendt, selvom det er fuldt tilfredsstillende.

Ofte med den følge, at angst eller ubehag i en eller anden form tager kontrollen over personen og fremkalder mistrivsel, stress eller sygdom. Nogle kalder det modstand mod forandringer, men reelt er der tale om mangel på selvsikkerhed, da ethvert menneske, med tilstrækkelig tillid til sig selv og sine evner vil se forandringer som en kærkommen mulighed for at finde et stærkere standpunkt. Andre reagerer udad og protesterer kraftigt og måske højlydt. Andre igen vender det indad og ser sig selv som ofre for begivenhederne.

Uanset hvilken af disse strategier, mennesket vælger, er der kun en varig løsning: At ændre sin egen opfattelse af det, der sker, også selv om mange af de fasttømrede overbevisninger skal revideres.

Overbevisninger er bare tanker og beslutninger, du holder fast i

Selvfølgelig er du i stand til at ændre de overbevisninger, du har til nogle nye, der tjener dig og dit mål bedre.

I al sin enkelhed handler det om at finde frem til, hvilke tanker og følelser, du trives med og så beslutte sig for at de fremover er det grundlag, du vurderer din verden ud fra.

Når du er glad skyldes det altid at din inderste følelse af tilfredsstillelse og harmoni svarer til det du oplever. Helt enkelt!

Derfor drejer det gode liv sig grundlæggende om at søge måder at fastholde glæden på. Leg, elsk, nyd og oplev livet og verden gennem det filter du har valgt, som giver dig den største glæde. Det lyder måske forenklet, men i virkeligheden er den verden, du oplever lige nu, blot et resultat af tanker, valg og beslutninger, som du og andre har gjort tidligere.

Derfor er det eneste du behøver, at tænke nye tanker, træffe nye valg og beslutninger om, hvad du mener er vigtigt nok til at det fremover skal indgå i dit liv.

Måske kan du selv finde løsningen og ellers kan hypnoterapi være en god og effektiv hjælp til at få din nye verdensanskuelse på plads.

Hvis du vil vide mere om hypnose som redskab, kan du se på www.hypnosehusetfyn.dk