Hvordan får du større overskud i hverdagen?

Den israelske professor i sociologisk medicin Aron Antonovsky fandt i 1970’erne, at mennesker, der havde været udsat for sammenlignelige hændelser, reagerede forskelligt.

I en undersøgelse af kvinders udfordringer i overgangsalderen, konstaterede han, at en del af dem forholdt sig særligt robust til livet. Han fandt et tilstrækkeligt stort sammenfald i antallet af kvinder, der tidligere havde været interneret i koncentrationslejre til, at hele den oprindelige undersøgelse ændrede fokus fra, hvad der gjorde mennesker syge til hvad der gjorde, at nogle forholdt sig raske og robuste.

Antonovskys iagttagelser førte til Salutogenesen, der netop har fokus på, hvordan mennesker opnår og fastholder sundhed.

Oplevelse af Sammenhæng (Sence of Coherence) viste sig for Antonovsky at være helt grundlæggende, for at kunne klare livets tilskikkelser. Oplevelsen af Sammenhæng består af 3 centrale elementer: Begribelighed, Håndterbarhed og Meningsfuldhed.

Kan jeg forstå, hvad der sker og måske hvorfor?

Har jeg ressourcerne til at håndtere, hvad der sker?

Giver det mening for mig?

Disse 3 enkle spørgsmål er afgørende for, hvordan du trives og forholder til hverdagens opgaver og dermed hvordan du opnår større overskud til at håndtere dine udfordringer. Og du kan gøre endnu mere:

 

Er du i risiko for at blive en af de 35.000 danskere, der hver dag er sygemeldt på grund af stress?  

Iflg. Stressforeningen udvikler den overvejende del af dem stress i forbindelse med arbejdet.

Der er mange grunde til at mennesker udvikler stresssymptomer. Forventninger, muligheder/ evner og tanker er vigtige komponenter i den farlige cocktail.

 

Hjernen kommer på overarbejde fordi den til stadighed forsøger at finde en løsning. Det bedste du kan gøre for din             hjerne er at give den en pause. Det er den bygget til. (Peter Lund Madsen)

Hvis du vil holde til livet, skal du derfor lægge en pause ind med jævne mellemrum. Forestil dig en computer, der til stadighed skal genberegne en opgaver eller åbne nye programmer. Til sidst vil også den lukke ned og få tekniske fejl. Og hjernen fungerer på det område ligesådan.

 

Dine tanker er dit vigtigste værktøj til at holde fokus på, hvad du mener er vigtigt nok og samtidig til at hjælpe dig holde stress på afstand.

Hvert minut, døgnet rundt, tænker du 15.000 ord. Kun 10% af dem er bevidste. (John Evan-Jones)

Iflg. blandt andre den engelsk fødte psykolog, Ph.d. John Evan-Jones kan du lade din underbevidsthed understøtte din opfattelse af, hvad du er i stand til. Ved at bruge den indgang, du har til din underbevidsthed lige inden du falder i søvn og lige når du vågner, kan du helt enkelt påvirke, hvad underbevidstheden skal arbejde med. Du danner en bekræftende sætning, der beskriver i nutid, hvad du vil opnå, som om det allerede er virkelighed, og gentager den for dig selv i disse 2 “vinduer” til underbevidstheden.

13.500 ord, hvert minut, fortæller dig på den måde, hvad du gerne vil.

 

Hvis du lader din underbevidsthed støtte dig i at opnå mentalt overskud og samtidig er bevidst om at fastholde disse 3 enkle begreber, begribelighed, håndterbarhed og mening, i din hverdag, vil du kunne opnå et helt andet og kraftigere udgangspunkt for dagens begivenheder, uanset om du kender detaljerne på forhånd eller målene ændres i løbet af dagen.