Hvad vælger du?

Gemmer du dig selv væk i en række af bortforklaringer eller går du bevidst og målrettet efter succesen?

De fleste mennesker er et sted imellem de 2 yderpunkter. I hverdagen møder jeg en række mennesker, der på hver deres måde forsøger at sætte mål, imødegå forhindringerne, holde fokus på det, de vil opnå og samtidig ønsker at tilfredsstille omgivelsernes forventninger. Disse mennesker føler ofte, at de virkelig kæmper for at nå deres mål og i nogle tilfælde er de på randen af at opgive.

Hvad hjælper stærke personlige målsætninger og fokus? Hvilken værdi har visualisering og bekræftelser? Og hvordan overhovedet finde energien til at fortsætte, lyder en del af de spørgsmål, jeg møder.

I mange af samtalerne viser det sig, at der er tale om “forventede forventninger”. Det vil sige tænkte forventninger, som omgivelserne slet ikke har haft. Her er den direkte vej i reglen bedst: Spørg hvad der forventes af dig, så du kan forholde dig til det og tage aktivt og bevidst stilling til om du kan og ønsker at indfri forventningerne.

Det kan synes som en konfrontation. Det viser sig dog oftest, at der reelt ikke har været andre forventninger end at vores hovedperson bliver lykkelig med sit forehavende.

 

Lykke er ikke et mål, vi når for enden af livets vej 

det er selve den måde, vi lever vores liv på.

Aristoteles

 

Om du vil sige jobbet op, ønsker at uddanne dig, være selvstændig eller noget helt fjerde er uden betydning. Det, der betyder allermest for dine omgivelser er at se dig trives og lykkes med det, netop du brænder for.

Hvis der ikke er fuld opbakning til, at du søger dine mål: Er det så et forhold, der er værd at fortsætte i?

Det kan lyde kynisk, men tænk en gang: Hvis du skal underkende dine egne ønsker og drømme for at tilfredsstille dine nærmeste, er i så reelt ligeværdige i forholdet og er du egentlig ikke mere værd?

Når du søger det liv med de opgaver og udfordringer, der giver dig muligheden for at folde dig helt ud og bruge alt det, netop du rummer, kommer energien af sig selv. Du kender det sikkert: Opgaver, hvor tiden bare forsvinder og det ikke føles som arbejde eller opgave, men nærmest foregår af sig selv. Nogle kalder det flow andre at være i zonen. Uanset navnet er det der, hvor du bare gør tingene, fordi du ved dybt i dig selv, at det bare skal være sådan.

Energien, der forsvinder er et tydeligt tegn på, at noget ikke er helt i balance. Alt der indgår i opgaven kan i princippet være “forkert”. Opgaven, ressourcer, kompetencer, beføjelser, ansvars- og opgavefordeling eller deltagerne i opgaven.

I alle organisationer lægges der vægt på at kvalifikationerne selvfølgelig skal være tilstrækkelige. Heldigvis er kemien mellem deltagerne i stigende grad i fokus. Og med god grund: Hvilken nytte gør en faglig ekspert, hvis ingen kan holde ud at arbejde med den?

Vær derfor opmærksom på hvor, hvornår og i hvilke sammenhænge din energi forsvinder ud af projektet? Sker det når bestemte personer dukker op eller er det hele tanken om opgaven eller at du ikke kan se et formål med opgaven, der står mest i vejen?

Formål er altafgørende for enhver handling. Sådan er mennesket konstrueret. Derfor ligger det helt naturligt lige for at spørge: Hvorfor?

Nogen forveksler det med: Hvad får jeg ud af det? Det har intet med formål at gøre, men alene med personlig gevinst, hvor ego’et søger tilfredsstillelse.

Formål betyder, at resultatet af projektet kan indeholdes i dine egne værdier. Det du står for og vil kendes på. Det du vil være med til og som svarer til dine egne holdninger. Kort sagt: Kan du stå inde for det, der sker og vil du forsvare det som dit eget, kommer energien helt af sig selv.

Når du kender og holder fast i dit formål, er det helt enkelt at sætte stærke personlige mål. Mange begynder i omvendt rækkefølge og søger at etablere personlige målsætninger først. Desværre kan det vise sig, at hvis dit formål endnu ikke står helt klart – altså hvad du brænder for, kan det være vanskeligt at lægge en plan i form af en personlig målsætning.

 

En rejse på tusind mil, må begynde med det første skridt Lao Tzu

 

Derfor kan det være mere overskueligt og energifyldt at finde det du virkelig brænder for. Undersøg hvad dit formål er med det. Definer derpå dit mål og læg en plan over, hvilke værktøjer du behøver, hvem der kan hjælpe dig, hvordan du vil gøre det og hvornår du ønsker at have indfriet dit mål.

Denne metode gør det muligt at holde fokus på dit mål og din vej dertil. Husk at dit formål er det grundlæggende og spørg derfor gerne igen og igen: Hvorfor?

Det vil afklare, hvad der driver dig, hvad du ønsker og hvordan du vil gøre det. Og så kommer energi og fokus af sig selv.

Når mennesker ved livets slutning ærgrer sig over, at de ikke turde leve deres eget liv, men søgte at leve op til andres forventninger tyder det på, at vi generelt udøver selv-sabotage, står i vejen for os selv og underkender vores egne ønsker.

Og du er garanteret mere værd end det, du oplever. Så, hvad vælger du?